Aandachtspunten bij de aankoop of aanhuur van een eigen bedrijfspand.

Als u op zoek bent naar een nieuw bedrijfspand, heeft u zich misschien ook de vraag gesteld of het verstandiger is om te blijven huren of bedrijfsruimte of kantoorruimte te kopen. Beide mogelijkheden hebben hun voordelen en nadelen.

Hoe lang verwacht u in het bedrijfspand te kunnen blijven?
Belangrijk in uw overwegingen is de termijn dat u verwacht in uw nieuwe pand gevestigd te kunnen blijven. Hoe korter u die periode in schat, hoe verstandiger het is om te blijven huren.

Overweeg de voordelen en nadelen van huren:
Voordelen
Huren heeft een aantal concrete voordelen. U bent flexibeler en kunt steeds aan het einde van een contractsperiode besluiten zich ergens anders te vestigen. U heeft bovendien geen financieel nadeel in geval van slapte op de zakelijke onroerendgoedmarkt. Sterker, u kunt juist profiteren van veel leegstand, door scherper te onderhandelen over de huurprijs. Verder bent u niet verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan het pand en u hoeft geen grote investering te doen of een grote lening af te sluiten.

Nadelen
De nadelen van huren zijn tegelijkertijd de voordelen van kopen. U investeert maandelijks of jaarlijks in uw eigen onroerend goed. Bovendien kunt u profiteren van de waardestijging van het pand. Dat houdt natuurlijk ook een risico in. U bent afhankelijk van de marktprijzen. Bovendien is het mogelijk dat uw pand zo is toegesneden op het gebruik door u, dat het voor eventuele kopers teveel investering zou vergen om het pand voor ander gebruik geschikt te maken. En dat maakt uw pand moeilijker verkoopbaar.
Advisering bij de aankoop van een bedrijfspand:
Het aankoopproces van een bedrijfspand, is veel omvangrijker dan dat van een woning.
Het vinden en het kopen van een geschikt bedrijfspand, kent vele facetten en brengt risico’s met zich mee. Voor de zoektocht naar een geschikt bedrijfspand daadwerkelijk te starten, is het van belang een analyse te maken van de werkelijke behoefte. Wat zijn bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot het bedrijfsproces en wat is het budget? Wat is de strategie van de onderneming?
Aandachtspunten bij aankoop van bedrijfshuisvesting: