GEMEENTE AALSMEER

 

Feiten en cijfers

De gemeente Aalsmeer is gelegen in de provincie Noord-Holland en ligt vlakbij Amsterdam, luchthaven Schiphol, Hoofddorp, Uithoorn en Amstelveen. De gemeente heeft een oppervlakte van 3400 hectare, waarvan de Westeinderplassen circa 1040 ha in beslag nemen.
Inwonersaantal 2010
Het voorlopige inwoneraantal per 1 januari 2010 bedraagt 29.165 (mannen: 14.465, vrouwen: 14.700 gemeten op 1 januari 2010).
In Aalsmeer zijn er twee dorpskernen: Aalsmeer en Kudelstaart.
De dorpskern Aalsmeer heeft totaal 20.583 inwoners (mannen 10.147, vrouwen: 10.436)
De dorpskern Kudelstaart heeft totaal 8.582 inwoners (mannen: 4.318, vrouwen: 4.264)

Bedrijvenhuisvesting

De juiste locatie voor uw bedrijf is grotendeels afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die u uitvoert. Hieronder staan verschillende typen locaties genoemd waar bedrijven zich kunnen vestigen. In de bestemmingsplannen is nauwkeurig vastgelegd welke activiteiten op een bepaalde locatie toegestaan zijn.
Hebt u een bepaalde locatie op het oog? Via de bedrijfscontact functionaris kan voor u worden nagegaan of u uw bedrijf daar kunt vestigen. Vergeet hierbij niet het exacte adres door te geven. U kunt telefonisch contact opnemen met de bedrijfscontact functionaris via het volgende telefoonnummer 0297 - 38 75 75 of via het bedrijvenloket.
Bedrijventerreinen
Aalsmeer kent een aantal bedrijventerreinen. In aanbouw is op dit moment Greenpark Aalsmeer, waar het grootste gedeelte van de ruimte bestemd is voor veilinggerelateerde bedrijvigheid. Daarnaast is er ook een planonderdeel ingericht voor meer lokale bedrijvigheid. Vlak naast het veilinggebied ligt ook bedrijventerrein Hornmeer. Dit gebied zal op korte termijn grondig aangepakt worden in de vorm van een herstructurering en is voornamelijk bestemd voor perifere detailhandel en lokale bedrijvigheid.

Economische samenwerking

Aalsmeer staat op economisch gebied niet op zichzelf. De economie in onze gemeente is altijd afhankelijk van de regionale, landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Op economisch vlak kan de gemeente dan ook niet alleen opereren. De gemeente onderhoud daarom contacten met de ondernemersverenigingen in Aalsmeer om de lokale situatie te blijven polsen en heeft goede contacten in de stadsregio Amsterdam om de bovenregionale ontwikkelingen op de voet te kunnen blijven volgen.
Een ander regionaal samenwerkingsverband is Greenport, wat inzet op de versterking van de sierteelt in de regio. Binnen dit samenwerkingsverband wordt met andere overheden en het bedrijfsleven gekeken hoe deze branche toekomstbestendig gemaakt kan worden.