GEMEENTE ALMERE

 

Feiten en cijfers

Aantal inwoners gemeente Almere
190.020 inwoners
Almere blijft groeien en is qua inwonersaantal hard op weg naar de top-vijf van Nederlands grootste steden.

Algemeen

Almere groeit uit tot de vijfde stad van Nederland
In slechts enkele decennia tijd is Almere uitgegroeid tot een stad met bijna 190.000 inwoners. Veel inwoners zijn tevreden met het Almere van vandaag - met Almere 1.0. Zij zijn verknocht geraakt aan de overmaat aan ruimte, het vele groen, het omringende water en de meerkernen structuur, zoals de ontwerpers dat ooit bedachten.
Nu, ruim dertig jaar later, staat Almere voor een nieuwe opgave. Tot 2030 zal de stad verdubbelen met 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen. Deze groei draagt bij aan de economische ontwikkeling van de noordelijke Randstad en het ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer. Maar hoewel de aantallen indrukwekkend zijn, is de groei met name een kwalitatieve opgave. “Almere ontwikkelt zich tot een icoon van duurzaamheid”, aldus oud-minister Jacqueline Cramer (VROM).
Daarom werken het Rijk, de provincie en de gemeente samen aan het Almere van de toekomst: Almere 2.0. Gezamenlijk ondertekenden zij een contract met werkafspraken om de groei evenwicht en duurzaam te laten plaatsvinden: het Integraal Afspraken Kader Almere (IAK).
Tot 2030 worden deze werkafspraken uitgewerkt en uitgevoerd. De eerste resultaten zullen al op korte termijn zichtbaar zijn. Zo krijgt Almere een eigen Hoge School, en wordt naar verwachting in 2012 gestart met de verdubbeling van de A6.

Almere is opgezet als een meer kernige stad en bestaat uit verschillende stadsdelen:
Almere Buiten
Almere Stad
Almere Haven
Almere Poort
Almere Pampus
Almere Hout

Almere Stad is verder onderverdeeld in Almere Stad Oost (Filmwijk, Verzetswijk, Waterwijk, Parkwijk, Danswijk en Tussen de Vaarten), Almere Stad West (Noorderplassen, Muziekwijk, Stedenwijk, Staatsliedenwijk, Literatuurwijk en Kruidenwijk) en Stadscentrum.

Elk stadsdeel heeft haar eigen sfeer en identiteit door een verschillend aanbod van woningen en voorzieningen. Om als gemeente meer aanwezig te zijn in de wijken, vindt u in Almere wijkwinkels (Almere Stad Oost en Almere Haven).

 

 

Bedrijfsleven

Medewerkers van het vestigingsloket helpen u graag als u als bedrijf/onderneming kiest voor een eigen ontwikkeling en bouw van een bedrijfsvestiging op één van de Almeerse bedrijventerreinen.
U kunt een afspraak maken met medewerkers van het vestigingsloket van de afdeling Economische Zaken om een oriënterend gesprek te voeren over vestigingsmogelijkheden voor uw bedrijf in Almere. Dit betreft een gesprek op hoofdlijnen om zowel u als de gemeente inzicht te geven in de mogelijkheden tot het (doen) vestigen van uw bedrijf.

De inhoud van het oriënterend gesprek wordt vervolgens besproken met medewerkers van de afdelingen Grondzaken en Economische Zaken met als doel een concrete vestigingsplaats in beeld te krijgen.

Als vestiging op één van de bedrijventerreinen niet direct mogelijk is, vanwege het ontbreken van “vrije” kavels, dan wordt de aanvraag opgenomen in een belangstellendenadministratie. Zodra een passende kavel beschikbaar komt, zal de aanvraag worden geselecteerd uit deze administratie en verder in behandeling worden genomen. Daarnaast zal een medewerker van het vestigingsloket de mogelijkheden bespreken van koop of huur van bestaande panden om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Wanneer er wel een geschikte kavel is voor uw bedrijf/onderneming, dan wordt uw aanvraag overgedragen aan een adviseur van de afdeling Grondzaken. Deze adviseur neemt vervolgens contact met u of uw adviseur op.
“Uw” adviseur bij de afdeling Grondzaken begeleidt u, de medewerkers van uw bedrijf en uw architect gedurende het gehele vestigingsproces (verkrijging vergunningen en verkoop grond). Op het moment dat u een aanvraag heeft ingediend voor een omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) zullen relatiebeheerders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving u van dienst kunnen zijn bij het behandelingsproces van een dergelijke aanvraag. Als u uw bedrijf in Almere gaat vestigen, verbouwen of uitbreiden krijgt u altijd te maken met landelijke en gemeentelijke wetgeving. Afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteiten en uw nieuwe huisvesting bent u verplicht een aantal toetsingen te laten uitvoeren door de gemeente. Uit deze toetsingen wordt duidelijk of u bepaalde vergunningen nodig heeft, en welke.

Wanneer u zelf een pand laat bouwen zal uw relatiebeheerder bij de gemeente u tijdig over de procedures en de vergunningen informeren. U moet echter wel zelf contact opnemen met de gemeente.

Bedrijventerreinen in Almere:

De onderstaande kaart toont een overzicht van alle bedrijventerreinen in Almere.

Bedrijventerreinen:

Gooisekant (1) / Gooise Poort (2) / Hoge Kant (3) / Lage Kant (4) / Markerkant (5)
Poldervlak (6) / Randstad (7) / De Steiger (8) / Stichtsekant (9) / Veluwsekant Oost (10)
Veluwsekant West (11) / Hollandsekant (12) / Sallandsekant (13) / De Vaart 1 t/m 3 (14)
De Vaart 4 (15) / Ambachtsmark (16) / Het Atelier (17) / De Binderij (18)
Bouwmeesterbuurt (19) / Buitenhout (20) / Columbuskwartier (21) / Draaiersplaats (22)
Europakwartier (23) / Faunabuurt (24) / Felsersplaats (25) / Frezersplaats (26)
Gietersplaats (27) / Homeruskwartier (28) / 3KNS (29) / Middenkant (30) / De Paal (31) /
De Rederij (32) / De Stripmaker (33) / De Striptekenaar (34) / De Uitgeverij (35)

 

Bedrijvenkaart_internet3.jpg