GEMEENTE AMSTELVEEN

 

Bevolkingsontwikkeling

Voor het eerst in jaren groeit de bevolking van Amstelveen weer flink. De grote aantallen nieuwbouwwoningen in het zuiden zorgen voor een migratieoverschot, er vestigen zich meer mensen in Amstelveen dan er vertrekken.
De prognoses laten zien dat de bevolking flink groeit tot bijna 85.000 in 2020. Tot en met 2020 zullen naar schatting nog zo’n 3.800 woningen worden gebouwd, waarvan meer dan de helft aan de rand van de wijk Westwijk.
In de loop van 2009 is Amstelveen de grens van 80.000 gepasseerd, op 1 januari 2010 telde de stad 80.724 inwoners. Amstelveen is een relatief vergrijsde stad. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 41,4 jaar. In Nederland als geheel is dat 39,4 jaar. Bijna één op de vijf Amstelveense inwoners (19%) is 65 jaar of ouder, terwijl dat in Nederland als geheel 15% is. Tegelijk zijn er minder jongeren: 28% van Amstelveense inwoner is jonger dan 25 jaar, in Nederland is dat 30%.

Bedrijfsleven

Het Amstelveense bedrijfsleven is een belangrijke partner van de gemeente. De gemeente heeft bedrijven nodig voor een goed economisch klimaat en voor de levendigheid van de stad.
Op verschillende manieren stimuleert de gemeente het bedrijfsklimaat, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van bedrijventerreinen, de aanleg van een goede infrastructuur en het scheppen van een attractief imago. Met de Bedrijvenpeiling wil de gemeente inzicht krijgen in hoe bedrijven de gemeentelijke dienstverlening waarderen en op welke manier verbetering is gewenst.

Vier jaar geleden heeft het ‘Omnibusonderzoek Bedrijven en Instellingen 2002’ plaatsgevonden. Dat onderzoek leverde een schat aan informatie op voor verschillende beleidsafdelingen en diende als uitgangspunt voor gemeentelijk (economisch) beleid. Na vier jaar is er weer een onderzoek uitgevoerd onder het voltallige Amstelveense bedrijfsleven. Actuele thema’s zoals imago, citymarketing en gemeentelijke dienstverlening krijgen in de Bedrijvenpeiling 2006 extra aandacht. Waar mogelijk zijn vergelijkingen gemaakt met het bedrijvenonderzoek uit 2002.

De Bedrijvenpeiling 2006 is een grootschalig onderzoek dat meerdere onderwerpen omvat en waarbij verschillende sectoren betrokken zijn. Het doel van het onderzoek is enerzijds communicatie van het bestuur met het bedrijfsleven: signalen uit het bedrijfsleven kunnen worden opgepakt en vertaald in actiepunten en tegelijkertijd wordt het bedrijfsleven ook meer betrokken bij het gemeentelijk beleid en zaken die spelen in de omgeving. Anderzijds is het doel ook informatieverwerving: bestuurders en ambtenaren hebben goede en betrouwbare informatie nodig om hun werk goed te doen.

Op 1 september 2006 telde Amstelveen ongeveer 5.500 bedrijven met in totaal ongeveer 39.000 werkzame personen, deze zijn allemaal aangeschreven met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Bedrijven met één werkzame persoon (3.600) en bedrijven met twee of meer werkzame personen (1.900) zijn apart aangeschreven en zijn deels ook verschillende vragen voorgelegd. Bij de bedrijven met één werkzame persoon was de respons 13% en bij de bedrijven met twee of meer werkzame personen was de respons 32%.