GEMEENTE AMSTERDAM

 

Bevolking

Sterke toename bevolking derde kwartaal 2009.
De bevolking van Amsterdam is in het derde kwartaal van 2009 gegroeid met ruim vijfduizend personen. Dat is beduidend meer dan in het eerste halfjaar van 2009. De groei wordt veroorzaakt doordat de natuurlijke aanwas en de binnen- en buitenlandse migratie dit kwartaal op een hoog niveau liggen. Amsterdam heeft per 1 oktober ruim 767 duizend inwoners.

Leeftijd- en seizoengebonden

Vestiging en vertrek naar en uit Amsterdam zijn doorgaans leeftijd- en seizoensgebonden. Jonge mensen in de leeftijdsgroep 18-24 maken een groot deel uit van de vestiging, terwijl de iets oudere groep - vaak met kinderen -  de grootste groep in het vertrek vormen. De binnenlandse vestiging is in het derde kwartaal meestal hoog vanwege de vestiging van nieuwe studenten. Vanaf juli 2009 zijn ruim negenduizend personen vanuit elders in Nederland in Amsterdam ingeschreven. Ruim 43 procent hiervan is 18-24 jaar oud, in het derde kwartaal is dit 50 procent. Ook de migratie met het buitenland is flink toegenomen, zowel vestiging als vertrek is dit kwartaal de helft groter dan vorige kwartalen. Hierdoor is het vestigingsoverschot uit het buitenland ook met de helft toegenomen. Ook dit betreft vaak studenten, met name uit de westerse landen.

Economie

Projecten

Het Accommodatie Team begeleidt uiteenlopende initiatieven en aanvragen voor allerlei functies en sectoren. Of het nu gaat om hotels, kantoren, studentenhuisvesting, broedplaatsen, creatieve bedrijven, mediabedrijven, maatschappelijke functies of religieuze organisaties.

Kwaliteit beheer bedrijventerrein

Bedrijventerreinen zijn het visitekaartje van de bedrijven die daar zijn gevestigd. Het is daarom belangrijk dat zij goed worden onderhouden. Elk kwartaal wordt de kwaliteit gemonitord van het beheer van de Amsterdamse bedrijventerreinen. Daarbij worden rapportcijfers gegeven voor het beheer van onkruid, zwerfvuil, groenvoorzieningen, objecten en bestrating.

Bedrijven- en haventerreinen
Bedrijfslocaties Stadsregio Amsterdam
(http://www.bedrijfslocaties.stadsregioamsterdam.nl/start.aspx)

Een overzicht van de bedrijven- en haventerreinen in Amsterdam en omgeving vindt u op de website Bedrijfslocaties Stadsregio Amsterdam. Via deze website kunt u gericht zoeken aan de hand van zoekcriteria, zoals gewenst oppervlak, milieuhindercategorie enzovoorts.

 

 

 

Vestigingslocaties

Er zijn diverse locaties binnen de Amsterdamse stadsgrenzen om uw bedrijf te vestigen, waaronder:
Overhoeks (Noord) (http://www.overhoeks.nl)
Zuidas (http://www.zuidas.nl)
Zuidelijke IJ-oever (http://www.ijoevers.nl)
IJburg (http://www.bedrijfsruimteaanbodopijburg.nl)
Centrum Oost (http://www.wibautaandeamstel.nl/)

Bouwlocaties

Meer over Bouwlocaties
(http://www.amsterdam.nl/ondernemen/bedrijfsruimte/bouwlocaties)

Wilt u een nieuw bedrijfspand bouwen in Amsterdam? Hier vindt u alle bedrijven- en haventerreinen in de stadsregio Amsterdam waar nog uitgeefbare gronden voorhanden zijn. Het Accomodatieteam van de gemeente kan u helpen om een geschikte locatie te vinden.

Kleinschalige bedrijfsruimte

Amsterdam heeft meerdere aanbieders van kleinschalige bedrijfsruimte.
Zoek naar aanbod via het zoekscherm.

Grootschalige bedrijfsruimte

Zoekt u een locatie voor uw strategisch belangrijke onderneming, uw culturele instelling of uw hotel? Het Accommodatie Team helpt u zoeken. In het Accommodatie Team werken het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA), de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam (DRO), Economische Zaken Amsterdam (EZ) en de Haven Amsterdam samen.

Hotellocaties

Amsterdam heeft een groot tekort aan hotelkamers. De gemeente stimuleert initiatieven om hotels te starten, bestaande hotels uit te breiden en panden naar een hotelfunctie te transformeren. Bent u ge´nteresseerd? Neem dan contact op met de Hotelloods. Een overzicht van alle hotellocaties in ontwikkeling vindt u op de Hotelkaart.