GEMEENTE DE RONDE VENEN

Feiten en cijfers

Aantal inwoners per 01-01-2009

Woonkern

Mijdrecht

Amstelhoek

de Hoef

Vinkeveen

Wilnis

Waverveen

Totaal

Man

8320

457

486

4148

3358

436

17205

Vrouw

8513

486

414

4290

3269

358

17330

Totaal

16833

943

900

8438

6627

794

34535

De nieuwe fusiegemeente heeft ongeveer 43 duizend inwoners en een totale oppervlakte van 11.691 hectare, ofwel bijna 117 km2. Daarmee is de nieuwe gemeente na Utrechtse Heuvelrug de omvangrijkste in de provincie Utrecht.

De fusiegemeente bestaat uit8 kernen:
Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef , Mijdrecht, Vinkeveen , Waverveen,
Wilnis.

De gemeente De Ronde Venen ligt in de provincie Utrecht en is per 1 januari 1989 ontstaan door de samenvoeging van de drie voormalige gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen/Waverveen en Wilnis.

Kerncijfers van De Ronde Venen

De Ronde Venen is relatief gunstig gelegen tussen belangrijke steden en mainports in het noord-westen van de provincie Utrecht. Zo liggen Amsterdam, Utrecht, Schiphol en bloemenveiling Aalsmeer op slechts een half uur rijden van de gemeente.
In De Ronde Venen zijn 2547 bedrijven gevestigd (Provincie Utrecht, november 2007). Meer dan 65 procent van de bedrijven is actief in de branches landbouw, bouwnijverheid, groothandel, detailhandel en zakelijke dienstverlening (CBS, 2006).

Arbeidsplaatsen
In totaal bieden de ruim 2500 bedrijven plek aan 13.581 arbeidsplaatsen (Provincie Utrecht, 2007). De meeste werkgelegenheid (37 procent) is te vinden in de branche Handel en Transport. Ook de branche Industrie en Bouw biedt veel arbeidsplaatsen; 22 procent van het totaal aantal arbeidsplaatsen (Provincie Utrecht, november 2007). De werkgelegenheid in de gemeente is het afgelopen jaar bijzonder sterk gestegen. In 2007 is het aantal arbeidsplaatsen gestegen met 5,12 procent. Dit is fors hoger dan de landelijke en provinciale groei van het aantal arbeidsplaatsen in 2007 (resp. 2,22 procent en 2,87 procent) (Lisa, 2007).

Onderzoek vastgoed bedrijventerrein Mijdrecht

Jaarlijks wordt door de gemeente onderzocht hoeveel bedrijfsonroerend goed op het bedrijventerrein Mijdrecht leegstaat en in hoeverre deze leegstand van structurele aard is. In november 2007 stond 38.721 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) te koop of te huur op bedrijventerrein Mijdrecht. Dit is 8,35 procent van de totale bvo. In totaal betrof het 42 panden. De gemiddelde oppervlakte van de panden was daarmee 922 m2. Gelet op oppervlakte concentreert de leegstand zich op het zuidelijk deel van het bedrijventerrein.

In 2006 stond nog ruim 46.000 m2 bvo leeg, waarvan 19.000 m2 bvo structureel (2 jaar of langer). In november was de structurele leegstand gedaald naar ruim 16.000 m2 bvo. De structureel leegstaande bvo als percentage van de totale leegstaande bvo is echter gestegen van 42 procent naar 43 procent.

De langdurige leegstand komt vooral voor bij oudere bedrijfspanden die in de jaren 60 en 70 gebouwd zijn. Dit oudere vastgoed blijkt moeilijk te verkopen of verhuren, omdat het gerealiseerd is voor een specifieke gebruiker. Nieuwe gebruikers lopen vervolgens aan tegen problemen zoals minimale vloerbelasting, te beperkte hoogte en geringe uitstraling.

De gemeente heeft er belang bij structurele leegstand te bestrijden en, bij voorkeur, te voorkomen. Sinds 2008 is daarom gestart met het revitaliseren van het bedrijventerrein van Mijdrecht. De revitalisering heeft tot doel het bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te geven, zodat het weer gaat voldoen aan de wensen van huidige en toekomstige ondernemers. Daarnaast is provincie Utrecht bezig om een programma op te starten om langdurige leegstand te bestrijden. Gemeente De Ronde Venen neemt deel aan een pilotproject van dit programma.

Vestigen in De Ronde Venen

De juiste locatie voor uw bedrijf is grotendeels afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die u uitvoert. Hieronder staan verschillende typen locaties genoemd waar bedrijven zich kunnen vestigen. In de bestemmingsplannen is nauwkeurig vastgelegd welke activiteiten op een bepaalde locatie toegestaan zijn. Hebt u een bepaalde locatie voor ogen? Bij de balie Bouw- en Woningtoezicht (BWT) in het gemeentehuis kunnen de medewerkers voor u nagaan of u uw bedrijf daar kunt vestigen. Vergeet u niet het exacte adres mee te nemen.

Bedrijventerreinen

Bedrijvigheid concentreert zich vooral op de bedrijventerreinen in Mijdrecht en Vinkeveen. Bedrijventerrein Mijdrecht heeft een oppervlakte van 158 hectare bruto. De bedrijventerreinen in Vinkeveen aan Voorbancken en de Spoorlaan zijn beide 4 hectare bruto. Daarnaast zijn er kleinere bedrijvenconcentraties in Amstelhoek (aan de Amstelkade) en Wilnis (in de Irenestraat). Op bedrijventerrein Mijdrecht zijn ruim 400 bedrijven gevestigd. Voorbancken en de Spoorlaan huisvesten daarnaast respectievelijk 22 en 16 bedrijven.