GEMEENTE DIEMEN

Statistische gegevens

Inwoneraantal per 1-1-2010: 24.673
Voor een beperkt overzicht van inwoneraantallen en samenstelling van de bevolking kunt u kijken op de site van de Gemeente Diemen.
 
Uitgebreide informatie over de gemeente Diemen vindt u op de site van het CBS, onder andere in de publicatie gemeente op maat.
U kunt ook kijken op de site van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, bij de gegevens van de stadsregio.

Starten in Diemen

Wilt u een bedrijf starten in Diemen?
Voor informatie en starterbegeleiding kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel in Amsterdam, www.kvk.nl
Daarnaast kunt u als u niet tot de doelgroep behoort om in aanmerking te komen voor bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004, zie toelichting hieronder), dankzij een pilot van Gemeente Diemen met het Ondernemershuis - gebruik maken van de begeleiding van startende ondernemers door de Ondernemershuizen Amsterdam Groot Oost:
In de Watergraafsmeer: www.ondernemershuisgrootoost.nl 
In Amsterdam Zuidoost: www.ondernemershuiszuidoost.nl
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze bedrijfscontactpersoon.
Starterbegeleiding op basis van Bbz 2004: Verschillende groepen (beginnende) zelfstandigen.
Er zijn verschillende groepen (beginnende) zelfstandigen die in aanmerking kunnen komen voor bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De duur van een Bbz-uitkering en de bijbehorende voorwaarden verschillen per groep. Voldoet u aan de voorwaarden voor een Bbz-uitkering, dan heeft u mogelijk recht op een (tijdelijke) uitkering.
Bij wie moet u zijn?
Voor het antwoordt op de vraag of in uw specifieke situatie een Bbz-uitkering mogelijk is kunt u op donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur terecht bij Mevr. N. van Liempt, telefoon 31 44 664, of per e-mail n.vanliempt@diemen.nl
Wanneer uw specifieke situatie daar aanleiding toe geeft, kan de gemeente u daarnaast bedrijfskapitaal lenen.

Bedrijfshuisvesting

Bedrijfsruimte (zowel koop als verhuur, ook in bedrijfsverzamelgebouwen) en makelaars die in Diemen actief zijn kunt u o.a. vinden op
www.fundainbusiness.nl
www.propertynl.com

Diemen heeft de bedrijventerreinen Verrijn Stuart, De Sniep en Stammerdijk, en een kantorenpark, Bergwijkpark.
Verrijn Stuart
Op het bedrijventerrein Verrijn Stuart zijn rond de 180 bedrijven gevestigd (uitgaande van de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven met minimaal 1 werknemer, excl. overheid en vrije beroepen). Het soort bedrijven loopt uiteen; industrie, facilitaire diensten, groothandel en transport hebben de overhand. Op dit terrein is het aantal werkzame personen ongeveer 2.050 (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel KvK).
Stammerdijk en De Sniep
Op deze naast elkaar gelegen bedrijfsterreinen zijn een kleine 100 bedrijven gevestigd, in o.a. de sectoren industrie, bouw, diensten en groothandel. In De Sniep is tevens een cluster van perifere detailhandelsvestigingen (omvangrijke winkels aan de rand van de stad) gevestigd. Op Stammerdijk en De Sniep werken in het totaal rond de 1125 personen.
Bergwijkpark
Bergwijkpark is een omvangrijk kantorengebied van ongeveer 45 hectare, dat in de jaren tachtig is ontwikkeld. De sector voor commerciŽle dienstverlening is hier sterk vertegenwoordigd. Tevens is er een aanzienlijk aantal hoofdkantoren van internationale bedrijven gevestigd zoals Randstad, Generali, GWK en International Card Services (Visa).
In totaal werken er rond de 11.900 werknemers (bron: KvK).
De gemeente is in overleg met het bedrijfsleven en andere betrokkenen over ontwikkeling van een toekomstvisie voor het noordelijk deel van Bergwijkpark (ten noorden van de Gooiseweg).
Daarbij wordt voor dit deel gekeken naar de eventuele wenselijkheid van functiemenging (kantoren en andere bestemmingen) in dit tot nu toe monofunctionele kantorengebied.
Lees meer over de visievorming Bergwijkpark.

Bedrijfsvestiging in Diemen: geen erfpacht.
De gemeente Diemen kent geen erfpachtstelsel (en heft dus geen erfpacht). Bijna alle bedrijfskavels en bedrijfsruimten op de bedrijfs- en kantoorterreinen zijn in particulier bezit, hiervoor kunt u zich wenden tot makelaars.

Winkelcentra
Diemen heeft in totaal rond de 70 winkelvestigingen, waarvan ongeveer de helft voor dagelijkse en de andere helft voor niet dagelijkse producten. Deze winkels (kleinschalige detailhandel) zijn met name gelegen in de winkelcentra:
Diemerplein (Diemen Centrum, gelegen rondom Claas van Maarssenplein) Dit winkelcentrum wordt in de komende jaren uitgebreid.
Arent Krijtsstraat (nabij Diemen Centrum) †/ Diemen Noord (Gruttoplein) / Kruidenhof (Diemen Zuid).