GEMEENTE UTRECHT

 

Cijfers en Feiten

Utrecht blijft een jonge en groeiende stad. De afgelopen tien jaar is de Utrechtse bevolking met ruim een kwart (28%) gegroeid. Utrecht groeit harder dan de andere grote steden. Op 1 januari 2010 telt Utrecht ruim 307.000 inwoners. De bevolkingsprognose van 2009 gaat uit van een verdere groei van de Utrechtse bevolking tot 350.000 inwoners in 2019 en 386.000 inwoners in 2030.

Het afgelopen jaar (2009) worden de eerste effecten van de economische crisis zichtbaar. De werkgelegenheid neemt nog iets toe, maar omzetten dalen, het aantal niet werkende werkzoekenden neemt toe en de woningmarkt stagneert.
Ondanks de crisis laat de Utrecht Monitor 2010 voor veel andere thema's positieve ontwikkelingen zien: zo zijn Utrechters over het algemeen gelukkig, tevreden over de buurt waar ze wonen en is de tevredenheid over veel voorzieningen toegenomen.

Bedrijfshuisvesting

Utrecht is een zeer aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Vanwege haar centrale ligging en goed functionerende infrastructuur, de aanwezigheid van veel kennisintensieve bedrijven, een hoog opgeleide en jonge beroepsbevolking, kwalitatief goede bestaande kantoorlocaties en majestueuze nieuwbouwlocaties, en een sterk vertegenwoordigde commerciŽle dienstensector. U kunt in Utrecht bedrijfsruimte kopen of huren, zowel op nieuwe als op bestaande locaties.
Bedrijven- en kantorenterreinen:
De gemeente Utrecht kent een aantal bedrijven- en kantorenterreinen. De ligging ervan en de profielen van de terreinen staan beschreven in de vestigingsplaatsbrochure van de afdeling Economische Zaken.

Bedrijventerreinen
Utrecht heeft een gevarieerd aanbod aan bedrijventerreinen. U kunt bedrijfsruimte kopen of huren, zowel op nieuwe als op bestaande locaties. Een kavel kopen kan alleen op nieuwe locaties.

Nieuwe bedrijventerreinen:
Papendorp / Nieuwerijn
De Wetering (zie ook het health park Utrecht)
Oudenrijn
Haarrijn
Strijkviertel
Utrecht Science Park
Overige bedrijventerreinen
Lage Weide
Overvecht
Cartesiusweg
Kanaleneiland
Merwedekanaalzone

 

Kantorenlocaties

Utrecht heeft een gevarieerd aanbod van kantorenlocaties, van kleine sfeervolle kantoorpanden in de binnenstad tot goed bereikbare, hoogwaardige locaties aan de rand van †de stad. U kunt in Utrecht kantoorruimte kopen of huren, zowel op nieuwe als op bestaande locaties. Een kavel kopen kan alleen op nieuwe locaties.
Nieuwe kantorenlocaties:
Papendorp
De Wetering
Stationsgebied Utrecht CS en omgeving
Leidsche Rijn Centrum

Overige kantorenlocaties:
Historische binnenstad
Oost
Rijnsweerd
Kanaleneiland
Overvecht
Lageweide
Oudenrijn
Galgenwaard

Bedrijfsverzamelgebouwen:
Kleinschalige bedrijven zijn belangrijk voor de economische groei in Utrecht. Betaalbare bedrijfshuisvesting is daarvoor een voorwaarde. Daarom ondersteunt de gemeente Utrecht de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen.  

Nieuwe locaties

Zowel in Leidsche Rijn als in het Stationsgebied zal er in de toekomst ruimte bijkomen.
Ga naar Leidsche Rijn
Ga naar Stationsgebied
Ga naar Nieuwe winkelgebieden
Voor bedrijven van buiten de provincie:
Het Utrecht Investment Agency is opgericht om passende ondersteuning te bieden bij de locatiekeuze van nationale en internationale (hoofd)kantoorgebruikers met de ambitie zich in centraal Nederland te vestigen.